Partnerzy

Aegon Aviva Axa Compensa Pzu Warta

Skandia Future

Skandia Future już dziś zadbaj o swoją emeryturę
Z czego zrezygnujesz mając tylko ok. 50% ostatniej pensji? Nie będziesz wyjeżdżał na wczasy, odmówisz sobie drobnych przyjemności, nie będziesz kupował prezentów dla wnuków, a może nie będziesz płacił niektórych rachunków.? A może warto zorganizować to zupełnie inaczej? Budowanie kapitału na emeryturę trwa tak długo, jak nasza kariera zawodowa. Każdy rok pracy pozwala na gromadzenie wkładu, który wypełni lukę finansową pomiędzy emeryturą, a realnymi wydatkami na życie. Warto zadbać o to odpowiednio wcześniej, wówczas mniejszymi kwotami możemy zbudować duży kapitał, który pozwoli nam cieszyć się wolnym czasem na emeryturze. Każdy dzień zwlekania to utrata szansy na powiększenie Twojego kapitału.

Skandia Future to program, dzięki któremu możesz zgromadzić odpowiednie środki na emeryturę. Poprzez systematyczne i regularne wpłaty pozwala osiągnąć zakładane cele, a im wcześniej zaczniesz, tym łatwiej spełnisz swoje marzenia.

Pamiętaj! Wystarczą nawet niewielkie wpłaty, by najlepsze było jeszcze przed Tobą!
 

Zalety Skandia Future:

  • możliwość swobodnego kształtowania programu i dokonywania wpłat dodatkowych,
  • wpłaty do programu już od 200 zł miesięcznie,
  • oferta zróżnicowanych instrumentów finansowych z rynków krajowych i zagranicznych,
  • dostęp do indywidualnych rozwiązań oraz precyzyjnie dobranego pakietu usług dodatkowych,
  • sposób na zmienność rynku - wpłacając środki regularnie, nabywasz jednostki funduszy w różnej cenie i dzięki temu uśredniasz ryzyko inwestycji,
  • korzyści prawno-podatkowe
  • ochrona ubezpieczeniowa - połączenie ubezpieczenia na życie z dostępem do inwestycji w wybrane aktywa daje możliwość przekazania kapitału wskazanej osobie.

historia Tomka

dzisiaj

Tomek ma własną firmę handlową, skończył w tym roku 35 lat. Zarządza 3 pracownikami, a jego przeciętny dochód to 7 tys. zł miesięcznie. W tym roku wziął 300 tys. zł kredytu na dom, na emeryturze chce zrealizować swoje turystyczne pasje. Słyszał, że emerytury nie będą wysokie, ale przecież on nie oczekuje zbyt wiele. Tomek nie oszczędza, bo pieniądze "rozchodzą się" na spłatę kredytu i bieżące wydatki.
jutro (bez dodatkowego planu emerytalnego)
Tomek kilkanaście lat później - w 2039 r. jest już na emeryturze.
Wciąż ma swoje miesięczne wydatki, otrzymuje również emeryturę z I i II filaru.
Gdyby jednak ograniczył się tylko do I i II filaru, nie mógłby pozwolić sobie na żadne przyjemności, co więcej - otrzymana kwota nie byłaby w stanie pokryć
jego bieżących zobowiązań.
 

przykładowe miesięczne
wydatki Tomka
 
utrzymanie domu
1 500 zł
wyżywienie
700 zł
lekarstwa
200 zł
samochód
500 zł
inne koszty
300 zł
razem wydatki:
3 200 zł
Tomek nie oszczędzał dodatkowo
na emeryturę
 
emerytura Tomka z I i II filaru
930 zł
wydatki przewyższają oszczędności emerytalne
tyle zabrakło Tomkowi: 2 270 zł
 
jutro (z planem emerytalnym)
Tomek wybrał plan emerytalny Skandii i dzięki temu może cieszyć się wolnością finansową na emeryturze.
 
przykładowe miesięczne
wydatki Tomka
 
utrzymanie domu
1 500 zł
wyżywienie
700 zł
lekarstwa
200 zł
samochód
500 zł
inne koszty
300 zł
razem wydatki:
3 200 zł
Tomek nie oszczędzał dodatkowo
na emeryturę
 
emerytura Tomka z I i II filaru
930 zł
miesięczna kwota uzyskana
z planu emerytalnego Skandii  
3 670 zł*

oszczędności emerytalne przewyższają wydatki wolne środki Tomka:    1 400 zł


* Przykładowy plan emerytalny przy założeniu: składka regularna - 7 200 zł rocznie, okres inwestycji - 30 lat, stopa zwrotu z inwestycji - 8% w skali roku, okres korzystania ze środków zgromadzonych w ramach programu - 20 lat (nie uwzględnia możliwości ich dalszego inwestowania w tym okresie). Więcej - patrz: "Istotne informacje".

Istotne informacje:
Niniejszy opis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien stanowić jedynej podstawy do podjęcia decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia. Przed jej zawarciem Skandia Życie TU S.A. (Skandia) rekomenduje zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz innymi dokumentami składającymi się na umowę, które określają szczegółowo zasady zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Skandię, w tym opis ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokości pobieranych opłat. Dokumenty te są dostępne w siedzibie Skandii, u przedstawicieli Skandii oraz na stronie internetowej www.skandia.pl. Wynik inwestycyjny uzależniony jest od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności do podejmowania ryzyka. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka oraz w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed terminem na jaki została zawarta.

Zapraszamy

Zapraszamy do naszego biura w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 22/206, nad Netto.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-17.

Informacja telefoniczna:
tel. 604 771 491,
tel/fax 61 44 24 096.


Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl

Notowania

Money.pl - Kliknij po więcej
GPW 2013-02-11 15:07
WIG 46793.19 +0,11%
WIG20 2498.45 +0,12%
mWIG40 2593.27 +0,22%
sWIG80 10991.76 +0,05%


Facebook© Blegs Ubezpieczenia i Finanse, Nowy Tomyśl 64-300, ul. Poznańska 22/206 (nad NETTO), tel. 604 771 491, tel/fax 61 44 24 096 | MaroonPoint Polska