Partnerzy

Aegon Aviva Axa Compensa Pzu Warta

Skandia Multiportfel Avans Plus


Już dzisiaj wszyscy mamy świadomość, że aby zrealizować swoje życiowe plany powinniśmy wybrać odpowiednią formę oszczędzania. Obecnie dostępne są różne instrumenty finansowe oferujące elastyczność w doborze i realizacji indywidualnej strategii inwestycyjnej. Niezależnie od wyboru formy oszczędzania należy pamiętać o tym, że decyzji tej nie należy odkładać na później - ponieważ im później zaczniesz inwestować, tym mniejsze masz szanse na sukces.
Jeżeli chcesz nadać właściwy kierunek swoim inwestycjom, wybierz Multiportfel Avans Plus - dokonując jednorazowej wpłaty masz od razu dostęp do rozwiązań inwestycyjnych, które pozwolą Ci pomnożyć kapitał. Dla zapewnienia wyższego bezpieczeństwa możliwe są wpłaty dodatkowe, ponieważ Multiportfel Avans Plus pozwala na aktywne zasilanie kapitału. Co więcej, możesz swobodnie i bezpłatnie zmieniać strukturę inwestycji, zgodnie z Twoimi potrzebami.

Zalety Multiportfela Avans Plus:

  • dostęp do rynków krajowych i zagranicznych,
  • korzystanie z możliwości odroczenia podatku Belki,
  • inwestycje w PLN, USD albo EUR,
  • możliwość dokonywania wpłat dodatkowych,
  • dostęp do zgromadzonego kapitału,
  • okres oszczędzania - od 5 lat,
  • wpłata jednorazowa - od 20 tys. zł. do 99.999,99 zł


Przykład: Poniższy przykład obrazuje, jaki może być koszt zwlekania z podjęciem decyzji o zainwestowaniu środków. Piotr i Paweł mają po 35 lat. Obaj dysponują kwotą 80 tys. zł. Piotr zainwestował od razu i w wieku 60 lat (25 lat inwestycji) zgromadził kapitał w wysokości 867 tys. zł. Paweł zwlekał z decyzją i ulokował swoje środki dopiero po 2 latach. W wieku 60 lat (23 lata inwestycji) jego kapitał wyniósł 716 tys. zł. Koszt zwlekania z podjęciem decyzji o inwestycji w tym przypadku wyniósł 151 tys. zł.

* Wykres stanowi ilustrację wzrostu wartości zgromadzonych środków w czasie przy uwzględnieniu założonej stopy zwrotu (w rzeczywistości stopy zwroty mogą okazać się niższe bądź wyższe) i nie uwzględniają spadku wartości pieniądza w czasie związanego z inflacją oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia.

Istotne informacje:
Niniejszy opis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien stanowić jedynej podstawy do podjęcia decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia. Przed jej zawarciem Skandia Życie TU S.A. (Skandia) rekomenduje zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz innymi dokumentami składającymi się na umowę, które określają szczegółowo zasady zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Skandię, w tym opis ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokości pobieranych opłat. Dokumenty te są dostępne w siedzibie Skandii, u przedstawicieli Skandii oraz na stronie internetowej www.skandia.pl. Wynik inwestycyjny uzależniony jest od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności do podejmowania ryzyka. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka oraz w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed terminem na jaki została zawarta.

Zapraszamy

Zapraszamy do naszego biura w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 22/206, nad Netto.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-17.

Informacja telefoniczna:
tel. 604 771 491,
tel/fax 61 44 24 096.


Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl

Notowania

Money.pl - Kliknij po więcej
GPW 2013-02-11 15:07
WIG 46793.19 +0,11%
WIG20 2498.45 +0,12%
mWIG40 2593.27 +0,22%
sWIG80 10991.76 +0,05%


Facebook© Blegs Ubezpieczenia i Finanse, Nowy Tomyśl 64-300, ul. Poznańska 22/206 (nad NETTO), tel. 604 771 491, tel/fax 61 44 24 096 | MaroonPoint Polska